Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatos pagal Lietuvos transporto saugos administracijos nustatytas sąlygas ir tvarką leidžia pripažinti Lietuvos Respublikoje įregistruotų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą (toliau – apžiūra), atliktą Europos ekonominės erdvės šalyse. Be privalomosios automobilio techninės apžiūros negalima naudotis automobiliu.

Yra du pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys privalomąją techninę apžiūrą:

  • Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašas (PDF): jis nustato mūsų šalyje įregistruotų motorinių transporto priemonių bei jų priekabų privalomosios techninės apžiūros periodiškumą, galiojimą, pačią atlikimo tvarką, apžiūros pripažinimo sąlygas Europos ekonominės erdvės šalyse ir kt. dalykus. Šis aprašas netaikomas traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms.
  • Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai (PDF): šis dokumentas nusako transporto priemonėms taikomus reikalavimus, kontrolės būdus, jų būklės vertinimo kriterijus.
Techninės apžiūros atlikimas
Uždaryti meniu